รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 31
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
สงขลา
26
 
 
Remark :
โศภณ  เกวะระ
สงขลา  
อธิยุต  แก้วจันทร์
สงขลา  
กิตติศักดิ์  สุขเกษม
สงขลา  
สุธิพงค์  รามภักดี
สงขลา  
ธนาดุล  สวนทอง
สงขลา  
นคร  ศรประดิษฐ์
สงขลา  
ศิรวิทย์  เอียดเสถียร
สงขลา  
เฉลิมชัย  สันตะโร
สงขลา  
ธวัชชัย  พรหมอินทร์
สงขลา  
จามีกร  ชูตระกูลวงค์
สงขลา  
กาลัญญู  ชูศรีสุวรรณ
สงขลา  
วชิระ  คงแก้ว
สงขลา  
ปุณยวีร์  อ้นเจริญ
สงขลา  
ศุภชัย  จันทโร
สงขลา  
วรากร  คำชู
สงขลา  
บุญญฤทธิ์  จันทร์ภักดี
สงขลา  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
10
16
-
33
สมุทรปราการ
 
 
Remark :
กิตติภัทร์  เถาว์ชาลี
สมุทรปราการ  
อนันท์ชัย  ภูเดช
สมุทรปราการ  
พงศภัค  สุวัตถุดี
สมุทรปราการ  
ปวุฒิ  บุตรรัตน์
สมุทรปราการ  
พงศพล  สุขชิต
สมุทรปราการ  
วิวัฒน์  ปะทะรัมย์
สมุทรปราการ  
อภิสิทธิ์  จงกลาง
สมุทรปราการ  
อนุภัทร  เอี่ยมสุวรรณ
สมุทรปราการ  
ธนัตถ์ภัทร  ผดาศรี
สมุทรปราการ  
ทัศรุจ  เพ็งรักษ์
สมุทรปราการ  
ศตายุ  มูลจัด
สมุทรปราการ  
พีรวัศ  เขียวสวัสดิ์
สมุทรปราการ  
สหฤทธิ์  บัวคำ
สมุทรปราการ  
อภิสิทธิ์  วิลัย
สมุทรปราการ  
พรพิรุณ  วงค์มา
สมุทรปราการ  
กฤติพงศ์  รักษาวงค์
สมุทรปราการ  
ครึ่งแรก
(Period 1)
ครึ่งหลัง
(Period 2)
ต่อเวลา
(Shoot-out)
14
19
-
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
Qx - Quarter Time
M/A - Made/Attempts
DR - Defensive
TO - Turnovers
PF - Fouls
OTx - Prolongation
(I) - Injured
TOT - Total Rebounds
ST - Steals
FO - Fouls On
* - Starters
MIN - Minutes Played
OR - Offensive Rebounds
AS - Assists
BS - Blocked Shots
PTS - Points
G/S - Goals/Shots
6m - 6-metre Shots
7m - 7-metre Shots
9m - 9-metre Shots
Wing - Wing Shots
FB - Fast Breaks
BT - Breakthroughs
Y - Yellow Cards
R - Red Cards
EX - Exclusions
S/S - Saves/Shots
ชนะ BYE - ชนะ BYE