รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ เนตบอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
5/11/2019 เวลา 08:30 น.
สนาม
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
สมุทรปราการ
17
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
1
3
7
6
-
-
17
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ธิฌาพร  นุชประมูล
สมุทรปราการ
บัณฑิตา  พันธ์เรือง
สมุทรปราการ
สุจิตตรา  พันโนลิด
สมุทรปราการ
กชกร  โอเจริญ
สมุทรปราการ
กชกร  แสงสว่าง
สมุทรปราการ
ศิริวรรณ  อยู่สินธุ์
สมุทรปราการ
กัญญารัตน์  ไชยพัฒน์
สมุทรปราการ
นันทพร  แย้มทรัพย์
สมุทรปราการ
กนกวรรณ  ปานเอี่ยม
สมุทรปราการ
กนกวรรณ  ทองคำ
สมุทรปราการ
เจริญขวัญ  แก้วจินดา
สมุทรปราการ
อริศรา  วิมลสุข
สมุทรปราการ
   
56
สุพรรณบุรี
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
12
18
10
16
-
-
56
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
พิมพ์รภัทร  เพิ่มทรัพย์
สุพรรณบุรี
พิมพ์มาดา  เพิ่มทรัพย์
สุพรรณบุรี
นิณี  เขียวใบไม้
สุพรรณบุรี
พรวิไล  ฟักเงิน
สุพรรณบุรี
อริสา  เหล็กไหล
สุพรรณบุรี
ชัชฎาภรณ์  กันยาวะดี
สุพรรณบุรี
ศศิภา  ทรัพย์โคกสูง
สุพรรณบุรี
เพชรน้ำหนึ่ง  ทนกล้า
สุพรรณบุรี
เกศกาญจน์ฎา  สังข์สุวรรณ
สุพรรณบุรี
วริษา  เเซ่ปัง
สุพรรณบุรี
เพชรน้ำหนึ่ง  ปาลพันธ์
สุพรรณบุรี
ลดาวัลย์  งามยิ่ง
สุพรรณบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ชนะ Bye - ชนะ Bye