รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ เนตบอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
5/11/2019 เวลา 13:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
48
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
14
7
11
16
-
-
48
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ธนพร  ศรีนา
กรุงเทพมหานคร
สุจิตรา  ทองงาม
กรุงเทพมหานคร
ภูรี  รื่นหาญ
กรุงเทพมหานคร
ชาลิดา  ภูลายเรียบ
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวดี  สีลาลม
กรุงเทพมหานคร
ชรินรัตน์  รัตนภิญโญวรรณา
กรุงเทพมหานคร
ธารารัตน์  ทองนาค
กรุงเทพมหานคร
วัจนีย์  จันทร์หอม
กรุงเทพมหานคร
ธัญญลักษณ์  ทางาม
กรุงเทพมหานคร
ประภัสสรณ์  ขวัญทอง
กรุงเทพมหานคร
นฤพร  ปิ่นประดับ
กรุงเทพมหานคร
บุญชิตา  ไชยมงคล
กรุงเทพมหานคร
   
8
ระนอง
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
-
4
2
2
-
-
8
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
กวินนา  ชลิศราพงศ์
ระนอง
พิมพ์มาดา  สิทธาจารย์
ระนอง
พิมพ์นภา  น้อยลัทธี
ระนอง
สุณิสา  เกิดกัน
ระนอง
ปรารถนา  เยี่ยมรัมย์
ระนอง
สร้อยฟ้า  เพ็ชรนิล
ระนอง
ธิราภรณ์  ศรีพรหมรัตน์
ระนอง
จันทิดา  พิเศษสินธ์
ระนอง
ปริศนา  แนมไส
ระนอง
ธัญชนก  วิชิต
ระนอง
แพรไพลิน  วงษาโรจน์
ระนอง
สิริรัตน์  พาหา
ระนอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ชนะ Bye - ชนะ Bye