รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ เนตบอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 10
วันที่
5/13/2019 เวลา 08:30 น.
สนาม
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
91
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
29
27
18
17
-
-
91
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ธนพร  ศรีนา
กรุงเทพมหานคร
สุจิตรา  ทองงาม
กรุงเทพมหานคร
ภูรี  รื่นหาญ
กรุงเทพมหานคร
ชาลิดา  ภูลายเรียบ
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวดี  สีลาลม
กรุงเทพมหานคร
ชรินรัตน์  รัตนภิญโญวรรณา
กรุงเทพมหานคร
ธารารัตน์  ทองนาค
กรุงเทพมหานคร
วัจนีย์  จันทร์หอม
กรุงเทพมหานคร
ธัญญลักษณ์  ทางาม
กรุงเทพมหานคร
ประภัสสรณ์  ขวัญทอง
กรุงเทพมหานคร
นฤพร  ปิ่นประดับ
กรุงเทพมหานคร
บุญชิตา  ไชยมงคล
กรุงเทพมหานคร
   
19
บุรีรัมย์
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
5
3
3
8
-
-
19
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
อรทัย  ที่รัก
บุรีรัมย์
ศศิกานต์  บุตรแก้ว
บุรีรัมย์
สนธยา  แสงรัมย์
บุรีรัมย์
อรวรรณ  ประทุมภา
บุรีรัมย์
ทิพวรรณ์  มุ่งดี
บุรีรัมย์
ณัฐชา  จันทร์นาเมือง
บุรีรัมย์
สุธิมา  โพธยา
บุรีรัมย์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ชนะ Bye - ชนะ Bye