รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ เนตบอล - ทีมหญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 18
วันที่
5/15/2019 เวลา 08:30 น.
สนาม
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
74
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
21
20
19
14
-
-
74
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ธนพร  ศรีนา
กรุงเทพมหานคร
สุจิตรา  ทองงาม
กรุงเทพมหานคร
ภูรี  รื่นหาญ
กรุงเทพมหานคร
ชาลิดา  ภูลายเรียบ
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวดี  สีลาลม
กรุงเทพมหานคร
ชรินรัตน์  รัตนภิญโญวรรณา
กรุงเทพมหานคร
ธารารัตน์  ทองนาค
กรุงเทพมหานคร
ประภัสสรณ์  ขวัญทอง
กรุงเทพมหานคร
นฤพร  ปิ่นประดับ
กรุงเทพมหานคร
บุญชิตา  ไชยมงคล
กรุงเทพมหานคร
   
8
สมุทรปราการ
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
1
1
4
2
-
-
8
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ธิฌาพร  นุชประมูล
สมุทรปราการ
บัณฑิตา  พันธ์เรือง
สมุทรปราการ
สุจิตตรา  พันโนลิด
สมุทรปราการ
กชกร  โอเจริญ
สมุทรปราการ
กชกร  แสงสว่าง
สมุทรปราการ
ศิริวรรณ  อยู่สินธุ์
สมุทรปราการ
กัญญารัตน์  ไชยพัฒน์
สมุทรปราการ
นันทพร  แย้มทรัพย์
สมุทรปราการ
กนกวรรณ  ปานเอี่ยม
สมุทรปราการ
กนกวรรณ  ทองคำ
สมุทรปราการ
เจริญขวัญ  แก้วจินดา
สมุทรปราการ
อริศรา  วิมลสุข
สมุทรปราการ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ชนะ Bye - ชนะ Bye