รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ เนตบอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
5/17/2019 เวลา 09:00 น.
สนาม
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
กรุงเทพมหานคร
79
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
22
18
20
19
-
-
79
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ธนพร  ศรีนา
กรุงเทพมหานคร
สุจิตรา  ทองงาม
กรุงเทพมหานคร
ภูรี  รื่นหาญ
กรุงเทพมหานคร
ชาลิดา  ภูลายเรียบ
กรุงเทพมหานคร
ณัฐวดี  สีลาลม
กรุงเทพมหานคร
ชรินรัตน์  รัตนภิญโญวรรณา
กรุงเทพมหานคร
ธารารัตน์  ทองนาค
กรุงเทพมหานคร
วัจนีย์  จันทร์หอม
กรุงเทพมหานคร
ธัญญลักษณ์  ทางาม
กรุงเทพมหานคร
ประภัสสรณ์  ขวัญทอง
กรุงเทพมหานคร
นฤพร  ปิ่นประดับ
กรุงเทพมหานคร
บุญชิตา  ไชยมงคล
กรุงเทพมหานคร
   
17
นครนายก
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
6
5
4
2
-
-
17
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
ปรายฟ้า  เครืออนันต์
นครนายก
กนกวรรณ  อังอินทรสงฆ์
นครนายก
มณธิการณ์  ถ้ำสูงเนิน
นครนายก
เนตรชนก  วุฒิพรหม
นครนายก
รัชนีวรรณ  เลขพัฒน์
นครนายก
ณัฐฎา  ละออ
นครนายก
วันพรรษา  จิตรหัสต์ชัย
นครนายก
ปิยธิดา  ธงชัย
นครนายก
ณัฐกฤตา  ศิวิลัย
นครนายก
ยศธร  ศรีจันทร์แสง
นครนายก
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ชนะ Bye - ชนะ Bye