รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์


รายการ ปันจักสีลัต - ปันจักลีลา ทีมหญิง  ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
จังหวัด
คะแนน
อันดับ
หมายเหตุ
1
ฟาติน  บือราเฮง
ซาฟีกะห์  เจ๊ะโก๊ะ
ปวีณา  รับไทรทอง
นราธิวาส 456
1
 ทอง
2
อิสรินทร์  บุญยรัตนผลิน
กัญญารัตน์  บำเพ็ญทาน
สุธิดา  นาคเจริญศรี
กรุงเทพมหานคร 455
2
เงิน 
3
สุธิมา  นพรัตน์บุญ
ชุติมา  แซ่ยั้ง
สุมาลี  แซ่ม้า
ตาก 440
3
ทองแดง 
4
กัญญานัญ  หลีหาด
สุธาวดี  กาเส็มส๊ะ
อารียา  ตะบารู
ยะลา 438
5 เบญจพร  ดีรื่น
สุดภาวดี  บุญพรม
กัญญารัตน์  จันทเทพ
ศรีสะเกษ 429    
6 วัลลภา  บุญกระจ่าง
ศิรินันท์  กลิ่นหอม
วรรณวลี  นางนวล
สุพรรณบุรี 427    
7
อริศรา  เกตุทอง
อริสรา  ฝอยทอง
วงศืธิดา  จันทร์พิทักษ์
นครศรีธรรมราช 408
-
8
ปนัดดา  ทองพระศรี
ณัฐรุจา  สัมมา
สุกัญญา  บุญหนัก
บุรีรัมย์ 406
-
9
อรรถยา  กองสินแก้ว
อินทิรา  จอมเกาะ
เจนนิเฟอร์ แอน  ชุตินธร
นครราชสีมา 381
-
10
นารี  คีรีสุภาสิน
ขวัญฤทัย  เต็งอินทร์
สุชาดา  เนตรเฉียบแหลม
แม่ฮ่องสอน Dis
-
 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
แพ้ฟาล์ว - แพ้ฟาล์ว
ชนะทางเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
WO - ไม่ปรากฏตัวในสนามแข่งขัน
Point - ชนะคะแนน
TKO - ชนะเทคนิค
Absolute - ชนะน็อค
Dis - ชนะ โดยให้ออกจากการแข่งขัน
ชนะ RSC - กรรมการยุติการแข่งขัน
ชนะ - ชนะ