รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กระบี่
8
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
5
-
-
-
5
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
3
-
-
-
3
 
Remark :
5
กฤติภูมิ  นกหมุด
กระบี่  
15
ภัทรดนัย  รอดโพธิ์ทอง
กระบี่  
7
ธีรภัทร  บุญพิทักษ์
กระบี่  
18
สหภาพ  แก้วช่วย
กระบี่  
16
ทินกร  สังข์แก้ว
กระบี่  
22
ดนุเดช  กำจรจักร์
กระบี่  
21
นพกฤษฎิ์  พุ่มทอง
กระบี่  
2
อิทธิกร  คงชนะ
กระบี่  
17
สุรดิษ  ขี่ทอง
กระบี่  
23
ภูมินทร์  อินชุม
กระบี่  
19
วรพล  จันทร์ด้วง
กระบี่  
3
อบรมดี  จันทร์แก้ว
กระบี่  
1
สหชาติ  สระถึง
กระบี่  
10
สิทธินนท์  ลิ่มทอง
กระบี่  
11
ณัฎฐวรรธน์  สุตเมือง
กระบี่  
12
ศตนันท์  ศรีทองสุข
กระบี่  
8
วรากร  ทศวารี
กระบี่  
20
กนกศักดิ์  คำคุ้ม
กระบี่  
6
ปรมี  ฤดูดี
กระบี่  
9
นรทัศน์  เหล็กมี
กระบี่  
4
ภูริเดช  เดชประสิทธิ์
กระบี่  
14
อธิษฐ์  บุญพาฤทธิ์
กระบี่  
13
ฐานะศักดิ์  พันธุ์ทอง
กระบี่  
53
เชียงใหม่
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
29
-
-
-
29
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
24
-
-
-
24
 
Remark :
11
เนติพงศ์  คำพร
เชียงใหม่  
19
ตะวัน  ดิษฐาน
เชียงใหม่  
20
สุรวีย์  ดาวขุนทด
เชียงใหม่  
7
พิริยกร  วงศ์ทองบาง
เชียงใหม่  
8
คุณากร  ปิ่นสุวรรณ์
เชียงใหม่  
27
ธีรเจต  ศรีม่วง
เชียงใหม่  
22
ศุภโชค  พงษ์พานิช
เชียงใหม่  
23
อิทธิ  นิ่มน้อย
เชียงใหม่  
21
ธนวัฒน์  วังพลากร
เชียงใหม่  
2
หฤษฎ์  วงษ์หงษ์
เชียงใหม่  
15
ธนพัทธ์  นันทจันทร์
เชียงใหม่  
4
ณภูมิ  สนิทการ
เชียงใหม่  
14
กิตติกวิน  อยู่เกษม
เชียงใหม่  
6
ภาคิน  ดาวแดน
เชียงใหม่  
24
กฤษฏิ์  จรัสวุฒิวงศ์
เชียงใหม่  
16
พลัฏฐ์  ธรรมภาณ
เชียงใหม่  
5
ธีรวิทย์  เจริญมณี
เชียงใหม่  
13
วสวัตติ์  ดวงจิตร์
เชียงใหม่  
12
จักรรินทร์  ศิรบรรจงกราน
เชียงใหม่  
9
ภูตะวัน  แซ่จัง
เชียงใหม่  
10
ธนิน  คมแปงยศ
เชียงใหม่  
26
จักรภพ  ลิ่มสกุล
เชียงใหม่  
29
ธิติภูมิ  เชิดชูตระกูลศักดิ์
เชียงใหม่  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ