รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบก่อนรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:20 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นราธิวาส
0
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
 
Remark :
7
อาริสา  เชยเอี่ยม
นราธิวาส  
12
ณัฐริกาณร์  คงกำเนิด
นราธิวาส  
4
อาซูรา  สมาแห
นราธิวาส  
2
ฟุสมาวาตี  ยาโก๊ะ
นราธิวาส  
6
สุวานี  สาและ
นราธิวาส  
3
นอรียะ  ดือเร๊ะ
นราธิวาส  
8
ฮับเซาะ  สาและ
นราธิวาส  
5
นิรมล  เล่าเลิศ
นราธิวาส  
9
รุสนี  หะยีอาแว
นราธิวาส  
11
ธัญญาลักษณ์  เจ๊ะโซ๊ะ
นราธิวาส  
1
นูรูซาฟีกา  หลีดองอย
นราธิวาส  
36
สุราษฎร์ธานี
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
14
10
-
-
24
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
5
-
-
12
 
Remark :
4
ปาริฉัตร  พรมสง
สุราษฎร์ธานี  
8
ยุพารัตน์  เพชโรภาส
สุราษฎร์ธานี  
7
ศศิธร  กลิ่นม่วง
สุราษฎร์ธานี  
2
พิมพิกา  ปลอดช่วย
สุราษฎร์ธานี  
5
ฐตธิษา  แก้วออด
สุราษฎร์ธานี  
6
เนตรนภา  ดำมุณี
สุราษฎร์ธานี  
14
กนกวรรณ  กลิ่นม่วง
สุราษฎร์ธานี  
9
หทัยวรรณ์  พร้อมประเสริฐ
สุราษฎร์ธานี  
3
คคนานต์  จารุจารีต
สุราษฎร์ธานี  
1
ธัญวรัตน์  คุณล้ำ
สุราษฎร์ธานี  
13
ศิรินญา  เกลี้ยงมุณี
สุราษฎร์ธานี  
12
ประภาวดี  จันทร์ใย
สุราษฎร์ธานี  
10
สมคณา  ธงรอด
สุราษฎร์ธานี  
11
กัญจนา  สุขคุ้ม
สุราษฎร์ธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ