รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 11
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กรุงเทพมหานคร
17
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
5
-
-
5
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
5
-
-
12
 
Remark :
2
ชวกร  ศิวปรีชากุล
กรุงเทพมหานคร  
13
ชานน  มาลัยกฤษณะชลี
กรุงเทพมหานคร  
10
สิชล  นครินทร์
กรุงเทพมหานคร  
1
พงศ์ปณต  เทียมมโน
กรุงเทพมหานคร  
9
เซน  จรรยาภัค
กรุงเทพมหานคร  
4
พศวัต  จักษุรักษ์
กรุงเทพมหานคร  
15
วริทธิ์  วนาปราการ
กรุงเทพมหานคร  
22
วรนันท์  ธัญญะวัน
กรุงเทพมหานคร  
18
เกิดเก้า  เวชโชกิตติกร
กรุงเทพมหานคร  
25
สรชัช  พุทไธสง
กรุงเทพมหานคร  
23
อาทิตย์  พีรวรสกุล
กรุงเทพมหานคร  
5
ศรายุทธ  ปราณปรีชากุล
กรุงเทพมหานคร  
14
พริษฐ์  จงพิเชษฐวรกุล
กรุงเทพมหานคร  
8
สหรัฐ  พยุหนาวีชัย
กรุงเทพมหานคร  
21
นครปฐม
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
7
-
-
-
7
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
14
-
-
-
14
 
Remark :
3
เพ็ชรอาชา  โพธิ์เทศ
นครปฐม  
15
ธนโชติ  อเนกจินต์
นครปฐม  
13
สดา  ธีรเทียนวรกิจ
นครปฐม  
17
ภานริศ  บุญสนอง
นครปฐม  
7
อาชวิน  กลีบแก้ว
นครปฐม  
24
เนติภัทร  พันธมนัสโสภา
นครปฐม  
28
รัชชานนท์  จิตต์ภาวนาสกุล
นครปฐม  
9
ปราการ  มานิตทวีผล
นครปฐม  
14
เขตโสภณ  เกียรติวนากร
นครปฐม  
11
ณวภัช  ไวยนิกรณ์
นครปฐม  
4
วราวิชญ์  แก้วพังงา
นครปฐม  
18
พลสวรรค์  แพทย์รัตน์
นครปฐม  
1
วรกฤต  มากจันทร์
นครปฐม  
23
กฤศ  สารพันธ์
นครปฐม  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ