รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 

รายการ ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย
สาย C รอบ พบกันหมด
วันที่17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:05 น.
สนาม สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
VS
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total
Remark
Status
คู่มือ 1
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
5
5
1
4
4
4
0
4
0
0
22
-
 จบการแข่งขัน  
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
2
3
4
2
2
2
4
1
0
0
18
-
เดี่ยวมือ 1
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
16
-
 จบการแข่งขัน  
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
คู่มือ 2
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
 จบการแข่งขัน  
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
25
-

รายชื่อนักกีฬา
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
 ณัฐพนช์  เถามณี
คู่มือ 1  
 พณิชพล  ทิพย์เพ็ง
คู่มือ 1  
 ชิษณุพงศ์  อุปการดี
เดี่ยวมือ 1  
 ชิษณุพงศ์  อุปการดี
คู่มือ 2  
 พฐกิต  จินดาเพชร
คู่มือ 2  
 ธนพัฒน์  โชติช่วง
คู่มือ 1  
 เอกรินทร์  คงรักษา
คู่มือ 1  
 นรชน  บุญทวี
เดี่ยวมือ 1  
 นับตะวัน  กันกา
คู่มือ 2  
 วรากร  คงรักษา
คู่มือ 2