รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย สาย 3 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 10:30 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
ขอนแก่นขอนแก่น
0
4
7
4
0
0
15
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 2
ขอนแก่นขอนแก่น
0
9
3
4
0
0
16
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
11
0
0
33
-
คู่ที่ 3
ขอนแก่นขอนแก่น
3
11
8
10
11
11
51
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
2
8
11
12
7
9
47
-
คู่ที่ 4
ขอนแก่นขอนแก่น
0
3
4
3
0
0
10
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
11
0
0
33
-


รายชื่อนักกีฬา
ขอนแก่น นครราชสีมา
 อภิสรา  ผิวขำ
คู่ที่ 1  
 ณัฐธิดา  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 2  
 สุรางคนา  สิงห์หาร
คู่ที่ 3  
 ณัฐธิดา  เบญจปิยะพร
คู่ที่ 4  
 วรรณวิสาข์  เอื้อวิริยะโยธิน
คู่ที่ 1  
 ผกาวรรณ  การถาง
คู่ที่ 2  
 กมลพร  โนนพลกรัง
คู่ที่ 3  
 วรรณวิสาข์  เอื้อวิริยะโยธิน
คู่ที่ 4