รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย ไม่ระบุ รอบ พบกันหมด
วันที่ เวลา 12:00 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
0
2
7
5
0
0
14
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
0
7
7
4
0
0
18
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี
 วิรากานต์  ทายะพิทักษ์
คู่ที่ 1  
 ศุภมาส  ปานเขาย้อย
คู่ที่ 2  
 ธัญรดา  น้อยสร้าง
คู่ที่ 1  
 ธีรตา  พิศภักดิ์
คู่ที่ 2