รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย สาย 2 รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 16:30 น.
สนาม หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
11
7
7
13
49
-
จบการแข่งขัน
พิษณุโลกพิษณุโลก
2
9
5
11
11
11
47
-
คู่ที่ 2
นครราชสีมานครราชสีมา
0
11
5
11
0
0
27
-
จบการแข่งขัน
พิษณุโลกพิษณุโลก
3
13
11
13
0
0
37
-
คู่ที่ 3
นครราชสีมานครราชสีมา
3
11
8
11
11
0
41
-
จบการแข่งขัน
พิษณุโลกพิษณุโลก
1
9
11
8
6
0
34
-
คู่ที่ 4
นครราชสีมานครราชสีมา
1
10
8
11
8
0
37
-
จบการแข่งขัน
พิษณุโลกพิษณุโลก
3
12
11
8
11
0
42
-
คู่ที่ 5
นครราชสีมานครราชสีมา
2
6
15
11
11
10
53
-
จบการแข่งขัน
พิษณุโลกพิษณุโลก
3
11
13
9
13
12
58
-


รายชื่อนักกีฬา
นครราชสีมา พิษณุโลก
 อนุกูล  ราชวงษ์
คู่ที่ 1  
 กรณิศ  แก้วกัญญา
คู่ที่ 2  
 รัฐพงษ์  ตัสสะ
คู่ที่ 3  
 อนุกูล  ราชวงษ์
คู่ที่ 4  
 กรณิศ  แก้วกัญญา
คู่ที่ 5  
 ชนะชัย  ตั้งสกุล
คู่ที่ 1  
 จิรเดช  ศรีสุดสะอาด
คู่ที่ 2  
 กานต์  จันทร์ขาว
คู่ที่ 3  
 จิรเดช  ศรีสุดสะอาด
คู่ที่ 4  
 ชนะชัย  ตั้งสกุล
คู่ที่ 5