รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ เทควันโด - ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก. สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 24
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
นนทบุรี
6
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
2
4
-
-
-
 
Remark :
red
ภัทรวดี  ผาสุข
นนทบุรี
 
24
ลพบุรี
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
-
16
8
-
-
 
Remark : PTF
blue
วรัญญา  ตลาดเงิน
ลพบุรี