รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ เทควันโด - รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 29
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
4
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
2
2
-
-
-
 
Remark :
red
พลวัฒน์  จันทนากร
กรุงเทพมหานคร
 
25
ภูเก็ต
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
9
13
3
-
-
 
Remark : PTG
blue
ชัยรินทร์  หยกจรัสสี
ภูเก็ต