รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 44
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
14
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
2
4
8
-
-
 
Remark :
RED
อรวัน  รัศมีประภา
กรุงเทพมหานคร
 
27
ชลบุรี
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
8
8
11
-
-
 
Remark : PTF
BLUE
ฉัตรชฎาภรณ์  บุญพันธ์
ชลบุรี