รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 54
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ชลบุรี
11
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
6
2
3
-
-
 
Remark :
blue
ขวัญฤดี  เย็นใจเฉื่อย
ชลบุรี
 
22
ชัยนาท
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
12
-
10
-
-
 
Remark : PTF
red
จุฑามาศ  วงษ์โต
ชัยนาท