รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 75
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
นครสวรรค์
7
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
-
5
2
-
-
 
Remark : PTF
red
ณัตติชา  พูลทะจิตร์
นครสวรรค์
 
4
สงขลา
 
 
R 1
R 2
R 3
Extra
Foult
-
-
4
-
-
 
Remark :
blue
สุชาวลี  เอียดทอง
สงขลา