รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย ข รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:45 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
นนทบุรี
3
 
 
 
Remark :
12
ชยุตม์  คงเรือง
นนทบุรี
9
กิตติชัย  สังเมียน
นนทบุรี
1
สิทธิชัย  ชนะพรต
นนทบุรี
5
พัฒนพงศ์  บุญมาก
นนทบุรี
2
ทรัพย์ทวี  สีแก้ว
นนทบุรี
3
ฐาปกรณ์  คำแสง
นนทบุรี
8
นิรุทธ์  อุตรี
นนทบุรี
6
วัทธิกร  อินพะหะ
นนทบุรี
4
ปฏิภาณ  จันทนะโสตถิ์
นนทบุรี
10
ไชยภัทร  จิตต์ณรงค์
นนทบุรี
7
ศักรินทร์  หนูบูรณ์
นนทบุรี
11
สิรวิชญ์  ยิ้มละมัย
นนทบุรี
 
 
1
สระบุรี
 
 
 
Remark :
9
ฉัตรมงคล  เมืองกลาง
สระบุรี
10
กฤษฎา  อิ่มใจ
สระบุรี
6
กัณฑ์อเนก  โกนาวงษ์
สระบุรี
8
ปฏิภาณ  พลหล้า
สระบุรี
11
สมัชญ์  พฤกษ์วังขาว
สระบุรี
3
ปรัชญา  ขอพร
สระบุรี
12
เกียรติศักดิ์  จรพินิจ
สระบุรี
2
สุทัศน์  เหมือยไธสงค์
สระบุรี
7
ชลวิทย์  สุดดี
สระบุรี
19
ภาษธร  สายชุ่มอินทร์
สระบุรี
1
สุนทร  จันทบุลม
สระบุรี
5
ภราดร  ฤทธิธรรม
สระบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye