รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
กรุงเทพมหานคร
2
 
 
 
Remark :
2
พนิดา  โยควัฒน์
กรุงเทพมหานคร
12
ธิรารักษ์  เจียระดับ
กรุงเทพมหานคร
11
ปริศนา  ประนามโก
กรุงเทพมหานคร
8
ญาณิน  ดวงจันทร์
กรุงเทพมหานคร
6
ศศิประภา  มณีวงษ์
กรุงเทพมหานคร
9
วิชญาดา  พรมบุตร
กรุงเทพมหานคร
1
อมรรัตน์  สีจันทร์
กรุงเทพมหานคร
17
ชุลีพร  ฤทธิ์วิเศษ
กรุงเทพมหานคร
3
วรรณรสา  คงมี
กรุงเทพมหานคร
10
อรวรรณ  เขียวบม
กรุงเทพมหานคร
20
ปนัดดา  ไชยเพชร
กรุงเทพมหานคร
4
วณิชยา  ลิ่มสกุล
กรุงเทพมหานคร
 
 
3
อ่างทอง
 
 
 
Remark :
7
เพ็ญพิชชา  ศีลธรรม
อ่างทอง
13
สุธิดา  คำน้อย
อ่างทอง
11
บุญญารัตน์  หอมสมทรัพย์
อ่างทอง
12
สิริยาภรณ์  โมธรรม
อ่างทอง
10
สุจิตรา  หนูแก้ว
อ่างทอง
8
อรสา  เผือกนอก
อ่างทอง
3
ปาจรีย์  มณีศรี
อ่างทอง
4
นัชชานันท์  โมรา
อ่างทอง
5
วรัญญา  พรมทา
อ่างทอง
6
วิภาวี  วิไลมงคล
อ่างทอง
2
จิราพร  แสงสิงห์
อ่างทอง
9
รุ่งฤทัย  แสงสาคร
อ่างทอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye