รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:15 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
เชียงราย
1
 
 
 
Remark :
11
ปฏิพร  พงศ์ปิติไพบูลย์
เชียงราย
2
ดวงฤทัย  ไวตะนันท์
เชียงราย
4
ปริชาติ  คำเรือง
เชียงราย
7
ธัญลักษณ์  เหมือนมณี
เชียงราย
1
วรกานต์  ถาวรวงศ์
เชียงราย
13
วริศดา  รักเจริญ
เชียงราย
14
ปวีณา  กาสโอสถ
เชียงราย
8
นภัสวรรณ  กันทะเนตร
เชียงราย
15
วิรัลยุพา  อินทร์จันทร์
เชียงราย
5
วรัญญา  ใจศรี
เชียงราย
10
นันท์นภัส  มูลจะคำ
เชียงราย
12
พัชยา  ศรีพิชัย
เชียงราย
 
 
3
สงขลา
 
 
 
Remark :
16
สิริวิมล  ไปใกล้
สงขลา
14
ช่อผกา  ชัยศรี
สงขลา
17
ชูติกาญจน์  ชินบุตร
สงขลา
7
กัญชพร  เส็นปาน
สงขลา
9
ภิญญดา  ทองฤทธิ์
สงขลา
10
เจนจิรา  ทองฤทธิ์
สงขลา
2
วัลวลี  ดวงตา
สงขลา
12
เสาวลักษณ์  ทองประทีป
สงขลา
4
สุวรรณนารี  บุญเพ็ชร
สงขลา
1
อภัสรา  ยางทอง
สงขลา
11
ชนัญญา  กมลกลาง
สงขลา
8
มลิวรรณ  อทิสุวรรณ
สงขลา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye