รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ข รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
ขอนแก่น
1
 
 
 
Remark :
1
รัตนากร  อาษากิจ
ขอนแก่น
12
ชนากานต์  คำนึง
ขอนแก่น
2
สุทธิดา  วิจิตรจันทร์
ขอนแก่น
8
กมลชนก  ตั่งกิ่ง
ขอนแก่น
7
อัมพา  สนสุรัตน์
ขอนแก่น
3
ชญานิศ  ชำนาญบึงแก
ขอนแก่น
6
นริศรา  เมืองจันทร์
ขอนแก่น
11
กันยารัตน์  ลาภภิญโญ
ขอนแก่น
9
เพ็ญพิชชา  แข็งฤทธิ์
ขอนแก่น
5
จิราพร  พานิชศิริ
ขอนแก่น
4
มฤมล  บุตรวงค์
ขอนแก่น
10
กัลยาวดี  คะสุดใจ
ขอนแก่น
 
 
3
พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
Remark :
7
อารีย์  สีหมอก
พระนครศรีอยุธยา
8
อังคณา  พาสังข์
พระนครศรีอยุธยา
6
สุทธิ์ภัทร  มัจฉา
พระนครศรีอยุธยา
12
อมลรดา  ฤกษ์สว่าง
พระนครศรีอยุธยา
11
พิมพ์ตวรรณ  ทองยศ
พระนครศรีอยุธยา
3
อมรทิพย์  ขุมทอง
พระนครศรีอยุธยา
4
ณัชชา  เมืองโคตร
พระนครศรีอยุธยา
5
วรัญญา  ศรีละออ
พระนครศรีอยุธยา
2
ณัฐมน  เหลืองวัฒนวิไล
พระนครศรีอยุธยา
1
ธิดารัตน์  หมีนพราน
พระนครศรีอยุธยา
9
ซัมซุ  เซ็ง
พระนครศรีอยุธยา
10
ซาเวียตต้า  ลือภูเขียว
พระนครศรีอยุธยา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye