รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 32
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:45 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
เชียงราย
0
 
 
 
Remark :
11
ปฏิพร  พงศ์ปิติไพบูลย์
เชียงราย
2
ดวงฤทัย  ไวตะนันท์
เชียงราย
4
ปริชาติ  คำเรือง
เชียงราย
7
ธัญลักษณ์  เหมือนมณี
เชียงราย
1
วรกานต์  ถาวรวงศ์
เชียงราย
13
วริศดา  รักเจริญ
เชียงราย
14
ปวีณา  กาสโอสถ
เชียงราย
8
นภัสวรรณ  กันทะเนตร
เชียงราย
15
วิรัลยุพา  อินทร์จันทร์
เชียงราย
5
วรัญญา  ใจศรี
เชียงราย
10
นันท์นภัส  มูลจะคำ
เชียงราย
12
พัชยา  ศรีพิชัย
เชียงราย
 
 
3
อ่างทอง
 
 
 
Remark :
7
เพ็ญพิชชา  ศีลธรรม
อ่างทอง
13
สุธิดา  คำน้อย
อ่างทอง
11
บุญญารัตน์  หอมสมทรัพย์
อ่างทอง
12
สิริยาภรณ์  โมธรรม
อ่างทอง
10
สุจิตรา  หนูแก้ว
อ่างทอง
8
อรสา  เผือกนอก
อ่างทอง
3
ปาจรีย์  มณีศรี
อ่างทอง
4
นัชชานันท์  โมรา
อ่างทอง
5
วรัญญา  พรมทา
อ่างทอง
6
วิภาวี  วิไลมงคล
อ่างทอง
2
จิราพร  แสงสิงห์
อ่างทอง
9
รุ่งฤทัย  แสงสาคร
อ่างทอง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye