รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 34
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:15 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
นราธิวาส
0
 
 
 
Remark :
13
ชนะศึก  หัตสตูล
นราธิวาส
10
ฑิปปกรณ์  ขวัญสกุล
นราธิวาส
6
อิฮซาน  สะอิ
นราธิวาส
8
ชาฤทธิ์  เหเล๊าะ
นราธิวาส
7
มูฮัมหมัดฟิตรีย์  สนิบาแต
นราธิวาส
12
โยสรี  สามามะ
นราธิวาส
9
อูซามา  ตาตา
นราธิวาส
5
มูฮัมมัดฟักรี  เจ๊ะอารง
นราธิวาส
11
สุรสีห์  หมื่นสุข
นราธิวาส
2
สุทิน  โฉมอําไพ
นราธิวาส
1
ภูวดล  ดวงเทพ
นราธิวาส
3
อัมรินทร์  หมีสา
นราธิวาส
 
 
3
พิษณุโลก
 
 
 
Remark :
11
นัธทวัฒน์  ธภูธร
พิษณุโลก
18
ชินาธิป  แปงแก้ว
พิษณุโลก
15
จิราวัฒน์  จันต๊ะนัง
พิษณุโลก
7
พสิษฐ์  สุแก้ว
พิษณุโลก
6
จีรพัฒน์  มงคล
พิษณุโลก
14
ภัสกร  คำพวง
พิษณุโลก
13
ธนพล  บุญยะ
พิษณุโลก
1
บุญชัย  เชื้อตะวันงาม
พิษณุโลก
5
วรฤทธิ์  บางยิ้ม
พิษณุโลก
9
รชต  คูตระกูล
พิษณุโลก
2
วิศรุต  จันทร์เรือง
พิษณุโลก
4
พลพล  มาเอี่ยม
พิษณุโลก
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye