รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ข รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 40
วันที่
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:45 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
ขอนแก่น
3
 
 
 
Remark :
1
รัตนากร  อาษากิจ
ขอนแก่น
12
ชนากานต์  คำนึง
ขอนแก่น
2
สุทธิดา  วิจิตรจันทร์
ขอนแก่น
8
กมลชนก  ตั่งกิ่ง
ขอนแก่น
7
อัมพา  สนสุรัตน์
ขอนแก่น
3
ชญานิศ  ชำนาญบึงแก
ขอนแก่น
6
นริศรา  เมืองจันทร์
ขอนแก่น
11
กันยารัตน์  ลาภภิญโญ
ขอนแก่น
9
เพ็ญพิชชา  แข็งฤทธิ์
ขอนแก่น
5
จิราพร  พานิชศิริ
ขอนแก่น
4
มฤมล  บุตรวงค์
ขอนแก่น
10
กัลยาวดี  คะสุดใจ
ขอนแก่น
 
 
0
เพชรบูรณ์
 
 
 
Remark :
15
อาภรณ์  แซ่ยะ
เพชรบูรณ์
3
สุกัญญา  กาหลง
เพชรบูรณ์
14
ภัชญาภรณ์  จุ่มไฝ
เพชรบูรณ์
8
ณัฐธิดา  ใหม่วงค์
เพชรบูรณ์
11
สุรีรัตน์  อิ่นคำ
เพชรบูรณ์
1
จิราภา  อาจเพ็ชร
เพชรบูรณ์
9
วลัยพร  พรหมอยู่
เพชรบูรณ์
6
ศิรินภา  ชินอาจ
เพชรบูรณ์
2
ใกล้รุ่ง  ภิรมกิจ
เพชรบูรณ์
5
สุภาวดี  เทียนวรรณ
เพชรบูรณ์
10
ประกายกานต์  ศรนารา
เพชรบูรณ์
13
ปณัฐดา  ชูราษี
เพชรบูรณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye