รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 51
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:30 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
นนทบุรี
3
 
 
 
Remark :
7
ฑิชากร  บุญเลิศ
นนทบุรี
4
สุภัชชา  คัมตระรักษา
นนทบุรี
11
ดลพร  สินโพธิ์
นนทบุรี
12
สิริกานดา  วงค์โสภา
นนทบุรี
5
วิมลรัตน์  ทะนะพันธุ์
นนทบุรี
6
สุชานันท์  แน่นอุดร
นนทบุรี
9
จิดาภา  นาหัวหนอง
นนทบุรี
1
อรอนงค์  ไสยศรี
นนทบุรี
3
ปาริชาติ  อินทรสิทธิ์
นนทบุรี
10
เสาวภา  สู่สุข
นนทบุรี
8
ชนกนันท์  แสบงบาล
นนทบุรี
2
เกวลิน  เชื้อเมืองพาน
นนทบุรี
 
 
0
สงขลา
 
 
 
Remark :
16
สิริวิมล  ไปใกล้
สงขลา
14
ช่อผกา  ชัยศรี
สงขลา
17
ชูติกาญจน์  ชินบุตร
สงขลา
7
กัญชพร  เส็นปาน
สงขลา
9
ภิญญดา  ทองฤทธิ์
สงขลา
10
เจนจิรา  ทองฤทธิ์
สงขลา
2
วัลวลี  ดวงตา
สงขลา
12
เสาวลักษณ์  ทองประทีป
สงขลา
4
สุวรรณนารี  บุญเพ็ชร
สงขลา
1
อภัสรา  ยางทอง
สงขลา
11
ชนัญญา  กมลกลาง
สงขลา
8
มลิวรรณ  อทิสุวรรณ
สงขลา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye