รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ข รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 54
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:15 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
พระนครศรีอยุธยา
3
 
 
 
Remark :
7
อารีย์  สีหมอก
พระนครศรีอยุธยา
8
อังคณา  พาสังข์
พระนครศรีอยุธยา
6
สุทธิ์ภัทร  มัจฉา
พระนครศรีอยุธยา
12
อมลรดา  ฤกษ์สว่าง
พระนครศรีอยุธยา
11
พิมพ์ตวรรณ  ทองยศ
พระนครศรีอยุธยา
3
อมรทิพย์  ขุมทอง
พระนครศรีอยุธยา
4
ณัชชา  เมืองโคตร
พระนครศรีอยุธยา
5
วรัญญา  ศรีละออ
พระนครศรีอยุธยา
2
ณัฐมน  เหลืองวัฒนวิไล
พระนครศรีอยุธยา
1
ธิดารัตน์  หมีนพราน
พระนครศรีอยุธยา
9
ซัมซุ  เซ็ง
พระนครศรีอยุธยา
10
ซาเวียตต้า  ลือภูเขียว
พระนครศรีอยุธยา
 
 
0
เพชรบูรณ์
 
 
 
Remark :
15
อาภรณ์  แซ่ยะ
เพชรบูรณ์
3
สุกัญญา  กาหลง
เพชรบูรณ์
14
ภัชญาภรณ์  จุ่มไฝ
เพชรบูรณ์
8
ณัฐธิดา  ใหม่วงค์
เพชรบูรณ์
11
สุรีรัตน์  อิ่นคำ
เพชรบูรณ์
1
จิราภา  อาจเพ็ชร
เพชรบูรณ์
9
วลัยพร  พรหมอยู่
เพชรบูรณ์
6
ศิรินภา  ชินอาจ
เพชรบูรณ์
2
ใกล้รุ่ง  ภิรมกิจ
เพชรบูรณ์
5
สุภาวดี  เทียนวรรณ
เพชรบูรณ์
10
ประกายกานต์  ศรนารา
เพชรบูรณ์
13
ปณัฐดา  ชูราษี
เพชรบูรณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye