รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 62
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:15 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
ขอนแก่น
3
 
 
 
Remark :
8
ณัฐศาสตร์  พลยูง
ขอนแก่น
5
อดิเทพ  แก้วพรหม
ขอนแก่น
6
ปองพล  จันภิรมย์
ขอนแก่น
4
นัฐพล  นันทะ
ขอนแก่น
9
อโนชา  หล้าโคตร
ขอนแก่น
7
แก่นเพชร  บุตรตั้ว
ขอนแก่น
12
จักรกฤษณ์  จันทร์ไตร
ขอนแก่น
11
วริศ  กลิ่นหอม
ขอนแก่น
10
ธนัสถ์  บำรุงภักดี
ขอนแก่น
1
ธนัช  ศิวนาถภูธน
ขอนแก่น
3
พิทักศิลป์  ห้าวจันทึก
ขอนแก่น
2
โกญจนาท  ชุดชุมแพ
ขอนแก่น
 
 
0
สงขลา
 
 
 
Remark :
1
สหัสวรรษ  บางเมือง
สงขลา
11
อัครชัย  ชินวงค์
สงขลา
10
ปิยวุฒิ  ขุนปริง
สงขลา
19
ภานุวัฒน์  จางจิตร
สงขลา
6
วรินทร  คำชู
สงขลา
12
อนุชา  เมืองแก้ว
สงขลา
4
ณัฐนันท์  จันทร์เมือง
สงขลา
5
ราชิต  หนิหมาน
สงขลา
2
ธนวัฒน์  บุญน้อย
สงขลา
14
วรวุฒ  ทวีชัย
สงขลา
9
นันทวัฒ  หมานเส้ง
สงขลา
7
สิรวิชญ์  พุทธพงค์
สงขลา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye