รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 67
วันที่
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
กรุงเทพมหานคร
3
 
 
 
Remark :
2
พนิดา  โยควัฒน์
กรุงเทพมหานคร
12
ธิรารักษ์  เจียระดับ
กรุงเทพมหานคร
11
ปริศนา  ประนามโก
กรุงเทพมหานคร
8
ญาณิน  ดวงจันทร์
กรุงเทพมหานคร
6
ศศิประภา  มณีวงษ์
กรุงเทพมหานคร
9
วิชญาดา  พรมบุตร
กรุงเทพมหานคร
1
อมรรัตน์  สีจันทร์
กรุงเทพมหานคร
17
ชุลีพร  ฤทธิ์วิเศษ
กรุงเทพมหานคร
3
วรรณรสา  คงมี
กรุงเทพมหานคร
9
อรวรรณ  เขียวบม
กรุงเทพมหานคร
20
ปนัดดา  ไชยเพชร
กรุงเทพมหานคร
4
วณิชยา  ลิ่มสกุล
กรุงเทพมหานคร
 
 
1
ขอนแก่น
 
 
 
Remark :
1
รัตนากร  อาษากิจ
ขอนแก่น
12
ชนากานต์  คำนึง
ขอนแก่น
2
สุทธิดา  วิจิตรจันทร์
ขอนแก่น
8
กมลชนก  ตั่งกิ่ง
ขอนแก่น
7
อัมพา  สนสุรัตน์
ขอนแก่น
3
ชญานิศ  ชำนาญบึงแก
ขอนแก่น
6
นริศรา  เมืองจันทร์
ขอนแก่น
11
กันยารัตน์  ลาภภิญโญ
ขอนแก่น
9
เพ็ญพิชชา  แข็งฤทธิ์
ขอนแก่น
5
จิราพร  พานิชศิริ
ขอนแก่น
4
มฤมล  บุตรวงค์
ขอนแก่น
10
กัลยาวดี  คะสุดใจ
ขอนแก่น
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye