รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 74
วันที่
20 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
นนทบุรี
3
 
 
 
Remark :
7
ฑิชากร  บุญเลิศ
นนทบุรี
4
สุภัชชา  คัมตระรักษา
นนทบุรี
11
ดลพร  สินโพธิ์
นนทบุรี
12
สิริกานดา  วงค์โสภา
นนทบุรี
5
วิมลรัตน์  ทะนะพันธุ์
นนทบุรี
6
สุชานันท์  แน่นอุดร
นนทบุรี
9
จิดาภา  นาหัวหนอง
นนทบุรี
1
อรอนงค์  ไสยศรี
นนทบุรี
3
ปาริชาติ  อินทรสิทธิ์
นนทบุรี
10
เสาวภา  สู่สุข
นนทบุรี
8
ชนกนันท์  แสบงบาล
นนทบุรี
2
เกวลิน  เชื้อเมืองพาน
นนทบุรี
 
 
1
พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
Remark :
7
อารีย์  สีหมอก
พระนครศรีอยุธยา
8
อังคณา  พาสังข์
พระนครศรีอยุธยา
6
สุทธิ์ภัทร  มัจฉา
พระนครศรีอยุธยา
12
อมลรดา  ฤกษ์สว่าง
พระนครศรีอยุธยา
11
พิมพ์ตวรรณ  ทองยศ
พระนครศรีอยุธยา
3
อมรทิพย์  ขุมทอง
พระนครศรีอยุธยา
4
ณัชชา  เมืองโคตร
พระนครศรีอยุธยา
5
วรัญญา  ศรีละออ
พระนครศรีอยุธยา
2
ณัฐมน  เหลืองวัฒนวิไล
พระนครศรีอยุธยา
1
ธิดารัตน์  หมีนพราน
พระนครศรีอยุธยา
9
ซัมซุ  เซ็ง
พระนครศรีอยุธยา
10
ซาเวียตต้า  ลือภูเขียว
พระนครศรีอยุธยา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye