รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
2
-
-
 
Remark :
blue
นครปฐม
 
 
Remark :
blue
ณัฐณิชา  แย้มเรือง
นครปฐม  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
white
สมุทรสาคร
 
 
Remark :
white
จรินทร์พร  แป้นไทย
สมุทรสาคร