รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย สาย สาย B รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
white
น่าน
 
 
Remark :
white
กิตติภณ  ถุงบุญ
น่าน  
 
I
W
Y
S
1
-
-
-
 
Remark :
blue
บุรีรัมย์
 
 
Remark :
blue
อดิศักดิ์  วุฒิยาสาร
บุรีรัมย์