รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม B สาย สาย B รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
white
จันทบุรี
 
white
จันทบุรี
 
 
Remark :
white
ณัฐนนท์  กงงอน
จันทบุรี  
white
ปัณณทัต  เพ็ชรศิริ
จันทบุรี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
blue
นครศรีธรรมราช
 
ฺBLUE
นครศรีธรรมราช
 
blue
นครศรีธรรมราช
 
 
Remark :
blue
ปัณณวรรธ  ชูสุวรรณ
นครศรีธรรมราช  
ฺBLUE
ศิวกร  แก้ววีด
นครศรีธรรมราช  
blue
ยงยศ  ยิ่งยงค์
นครศรีธรรมราช