รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม A สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
blue
นครศรีธรรมราช
 
blue
นครศรีธรรมราช
 
blue
นครศรีธรรมราช
 
 
Remark :
blue
ชญานี  รัตนะ
นครศรีธรรมราช  
blue
จันทิมา  ไชยเพส
นครศรีธรรมราช  
blue
ตะวิษา  พรหมสุวรรณ
นครศรีธรรมราช  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
white
ศรีสะเกษ
 
white
ศรีสะเกษ
 
 
Remark :
white
กนกแข  งอมสระคู
ศรีสะเกษ  
white
สิวินีย์  สุรกา
ศรีสะเกษ