รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม A สาย สาย B รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
white
กรุงเทพมหานคร
 
white
กรุงเทพมหานคร
 
white
กรุงเทพมหานคร
 
 
Remark :
white
ฉนิตา  ชัยสุข
กรุงเทพมหานคร  
white
ชยุดา  บุตรศรีเมือง
กรุงเทพมหานคร  
white
ภัณฑิลา  บุศย์เมือง
กรุงเทพมหานคร  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
blue
ขอนแก่น
 
blue
ขอนแก่น
 
blue
ขอนแก่น
 
 
Remark :
blue
พบดาว  เมธสุวรรณ
ขอนแก่น  
blue
พชรพร  ด้วงคำจันทร์
ขอนแก่น  
blue
สุพรรษา  เศรษฐโสภณ
ขอนแก่น