รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B สาย สาย B รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
white
กรุงเทพมหานคร
 
white
กรุงเทพมหานคร
 
white
กรุงเทพมหานคร
 
 
Remark :
white
ธิณัฐดา  ธรรมเกตุ
กรุงเทพมหานคร  
white
จณิสตา  บุตรดา
กรุงเทพมหานคร  
white
รุ่งฟ้า  กลิ่นสุคนธ์
กรุงเทพมหานคร  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
blue
ตรัง
 
blue
ตรัง
 
blue
ตรัง
 
 
Remark :
blue
ภัทรวดี  แคล้วคลาด
ตรัง  
blue
พิรญาภรณ์  กิจการนา
ตรัง  
blue
ฐิติพร  ปิติ
ตรัง