SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ศักรินทร์    
นามสกุล
จองคำ
เพศ
ชาย
สังกัด
เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
 
     
Sponcer