SAT GRS
รายการ ยูโด 
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย รอบสอง  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
white
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
blue
พิษณุโลก
พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
Sponcer