SAT GRS
รายการ ยูโด 
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
Tori
Uke
นครปฐม
นครปฐม
2
Tori
Uke
มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
Sponcer