SAT GRS
รายการ เพาะกาย 
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. รอบคัดเลือก  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
38
ชุมพร
ชุมพร
2
64
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
3
65
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
4
66
มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
Sponcer