SAT GRS
รายการ หมากล้อม 
คู่หญิง รอบสาม  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2
นครราชสีมา
นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
Sponcer