SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
3
นครราชสีมา
นครราชสีมา
4
พิษณุโลก
พิษณุโลก
5
สงขลา
สงขลา
 
 
 
 
 
 
Sponcer