SAT GRS
รายการ เพาะกาย 
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป รอบคัดเลือก  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
58
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
2
67
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
3
68
มหาสารคาม
มหาสารคาม
4
70
น่าน
น่าน
 
 
 
 
 
 
Sponcer