SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
ขอนแก่น
ขอนแก่น
3
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
5
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7
ชลบุรี
ชลบุรี
8
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer