SAT GRS
รายการ บริดจ์ 
คู่ผสม รอบคัดเลือก  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
21
มหาสารคาม
มหาสารคาม
22
ระยอง
ระยอง
23
อุดรธานี
อุดรธานี
24
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
25
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
26
นราธิวาส
นราธิวาส
27
ภูเก็ต
ภูเก็ต
28
ราชบุรี
ราชบุรี
29
ราชบุรี
ราชบุรี
30
นครนายก
นครนายก
31
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
32
สงขลา
สงขลา
33
พิษณุโลก
พิษณุโลก
34
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
35
เชียงราย
เชียงราย
36
มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
Sponcer