SAT GRS
รายการ หมากล้อม 
บุคคลหญิง รอบแรก  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
พัทลุง
พัทลุง
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer