SAT GRS
รายการ หมากล้อม 
บุคคลหญิง รอบสอง  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
ลำปาง
ลำปาง
 
 
 
 
 
 
Sponcer