SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย อัฎฐะกรีฑา 5  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:20 น.
สนาม สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1439
ลำพูน
ลำพูน
2
1239
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3
1267
ตรัง
ตรัง
4
1171
ขอนแก่น
ขอนแก่น
5
1078
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
6
1097
นครปฐม
นครปฐม
7
1077
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
8
1294
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
Sponcer