SAT GRS
รายการ เพาะกาย 
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
74
มหาสารคาม
มหาสารคาม
2
80
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
82
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
4
83
เชียงใหม่
เชียงใหม่
5
89
ระยอง
ระยอง
 
 
 
 
 
 
Sponcer